In één lang stuk, opgesplitst in drie opeenvolgende artikelen, vertelt D.F. Owen aan de hand van veel voorbeelden over ons milieu, over draagkracht, ecosystemen, voedselpiramides en kringlopen. Aan het eind wordt dit in systeemtermen gegoten: dus dát is nou milieuverontreiniging. Hierop volgen een holistische visie op de aarde (Earth Systems Science) en een artikel over ecologische kringlopen (panarchie). 50 jaar na ‘Grenzen aan de groei’ is onze tijdshorizon wel heel sterk gekrompen, zo blijkt uit een analyse plus een interview.

Henri Rousseau (le douanier), Negre attaque par un jaguar * 1910, Kunstmuseum Basel