Inhoudsopgave

Caspar David Friedrich (1774-1840), Morning in the Mountains * 1822, Hermitage

Inleiding
De vooruitziende blikof ‘Wat moeten we weten, wat kunnen we doen, wat mogen we hopen?’

Ecologie
 Ecologische uitputting – Openingsartikel
Wat is ecologie?, serie 1 – Soorten, voortplanting, draagkracht
Wat is ecologie?, serie 2 – Levensgemeenschap, voedselketens, voedselwebben
Wat is ecologie?, serie 3 – Ecosystemen, voedselpiramide, biomassa, kringlopen
De aarde leeft!Over de aarde als samenhangend systeem
PanarchieEcologisch denken over kantelpunten
De 50ste verjaardag van ‘Grenzen aan de groei’Van scenario’s tot de realiteit die zich nu ontvouwt
Dennis Meadows over de vijftigste verjaardag van ‘Grenzen aan de groei’ Een interview door Richard Heinberg

Economie
Exponentiële groei – Openingsartikel
De uitvinding van de stad (of van de landbouw)
   Waar komt economische groei vandaan? – Een serie van zes artikelen
InleidingInleiding bij de serie over economische groei
Nieuw werk creërenDeel 1 in de serie over economische groei
Economische groei in stedenDeel 2 in de serie over economische groei
Meer over steden als economische motorDeel 3 in de serie over economische groei
Buiten de stad – beïnvloed en benutDeel 4 in de serie over economische groei
Financiën – krediet, steun, wisselkoersenDeel 5 in de serie over economische groei
De ‘ijzeren kooi’ van het consumentisme Of ‘het is nooit genoeg’
Vriendelijk geld werkt aan welvaart
Corporatisme zuigt welvaart weg
Drie contradicties van het kapitalisme – Over David Harvey
• 
De sociale waarde van arbeid en haar representatie door geldDe geld-contradictie
Ontgroeien: een theorie van radicale overvloed
• Economisch denken voor de toekomst – voorbij het superorganisme
Ontkoppeling ontrafeld
Eindspel: de economie als ecologische ramp en wat er moet veranderen

Energie
Opgevoerde entropie – Openingsartikel
   Serie van 6 artikelen met een aparte inleiding
Waar ik het over heb als ik het over piekolie hebInleiding bij de serie
Grondstoffen
Wat is energie?
Fossiele energiewerkers
Olie
Piekolie
De economie van de piekolie
Kernenergie in Nederland
Energie, piekolie en transitie

Ethiek
• Het Sumerisch Testament – Openingsartikel
• Dit is niet de toekomst die we besteld hebben
Ze nemen ons op sleeptouw
Hoe we de loop van de menselijke geschiedenis kunnen veranderen (Of althans dat deel dat al gebeurd is)
Zelf veranderen voor klimaarbeterschap
Natuur: kapitalisme/animisme – afkicken/aanwennen
Ons geld deugt nietDeel 1 van de serie ‘Ons geld, @nder geld’
Een @ndere kijk op geldDeel 2 van de serie ‘Ons geld, @nder geld’
Het geldmysterieDeel 3 van de serie ‘Ons geld, @nder geld’
Een booster voor de lokale economieDeel 4 van de serie ‘Ons geld, @nder geld’
Technologie is niet waarde-neutraalOf hoe een eind te maken aan de heerschappij van nihilistisch ontwerp
Verwacht in de loop van 2024: Handel en bestuur

Complexiteit
Tomeloze complexiteit – Openingsartikel
   Een serie van 3 artikelen over de aard van systemen:
De samenstelling van systemenArtikel 1 van de systeemserie
De werking van systemenArtikel 2 van de systeemserie
Ingrijpen in systemen – Artikel 3 van de systeemserie
De natuur van de economie
Onze complexe wereld
De hongerkloof

Ontwrichting
• 
Na de apocalypsOpeningsartikel
Catastrofologie
De race van ons leven
Kunnen we ontsnappen aan de energie-complexiteitsspiraal?
De kwetsbaarheid van netwerken
Ons geldsysteem als een netwerk van complex stromen
Drie contradicties van het kapitalisme – Over David Harvey
Eindeloze exponentiële groei – De groei-contradictie
De verhouding tussen kapitaal en natuurDe kapitaal/natuur-contradictie
Wereld-systeem in crisis
   Kroniek van een aangekondigde zelfmoord – Een serie over de klimaatontwrichting
Inleiding bij de klimaatserie
1: De aarde als natuurkundig verschijnsel Extreem weer verwacht
2: De aarde als complex systeemOns verdronken land
3: De aarde als levend wezenGaia schiet in de hittestand
4: Te laatDe hinder van kolossale barrières
Tussen covid en complotIntermezzo bij de klimaatserie
5: Weten, doen en hopenActie en grondhoudingen
Ontwrichtend gif, de derde mondiale crisisOf: oplossingen leiden altijd tot problemen
Corona-commentaarEen column in 32 afleveringen (24 april – 28 november 2020) waarin de coronacrisis vanuit 4eco perspectief wordt belicht

Hoop
Het betekenisweb (in de loop van 2023 en 2024)


En dan nog:

Artikelen uit de Paradigmaserie
Als u doorklikt bij de boeken van de Paradigmaserie vindt u onderaan soms delen uit het boek of artikelen die bij dat boek horen. Ik heb ze hieronder ingedeeld naar de rubrieken van 4eco.

Ecologie
De laatste generatie – Klimaatomslagpunten (8 p. vouwbrochure)
De mens als god – De klimaatgrens van Rockström (9 p.)

Economie
Welvaart zonder groei – De mythe van de ontkoppeling (hfdst 5, p.75-92)
Over een @nder soort geld – Figuren: Geldschepping & Regiogeld
Eigen geld maken – Figuur: Groei en bloei
Eigen geld maken – Met ander geld naar een betere toekomst (artikel)

Energie
Schaliegas, piekolie en onze toekomst – EROEI en de energie-afgrond (artikel)
Uit de olie – Energie en systeemrisico’s
Uit de olie – Anatomie van de komende crash (p. 273-284)

Ethiek
Zelf denken – Over de toekomst; wat doe jij? (p. 7-33)
Zelf denken – Leidraad tot verzet (p. 244-252)
De duurzaamheidsrevolutie – De eerste drie hoofdstukken (proloog) (p. 9-40)
Ver van huis – De eerste drie hoofdstukken (deel 1, p. 19-35)

Complexiteit
Ten onder te boven – Aardschokken, ontwrichting in het perspectief van complexiteit (p. 123-152)

Ontwrichting
Ontgroei – De inleiding bij het begrip Degrowth (p. 21-44)
Ontgroei – Welke vorm van ontgroei? (De epiloog, p. 328-337)
Einde aan de groei – Het nieuwe normaal (p. 15-42)