Doel en verantwoording

JAN VAN ARKEL

Caspar David Friedrich (1774-1840), Morning in the Mountains * 1822, Hermitage

Ik ben van mening dat de zaken er (voor de wereld) slecht voorstaan. En ik wil daar niet omheen draaien. Dat maakt 4eco voor sommigen van u misschien te somber. Maar er zijn ook lichtpuntjes en er is het plezier om dingen te ontdekken. Lees hierover verder ook de inleiding bij de website.
Ik wil niet alleen laten zien hoe de gevaren zich vormen, maar ook proberen de noodzakelijke kennis te geven om te begrijpen waarom die gevaren ook werkelijk gevaren zijn. Want ze zijn van de soort die ongemerkt, sluipend toeslaat.
Natuurlijk vormt de thematiek van 4eco slechts een deel van een groter geheel. De gevaren van de voortschrijdende technologie in al zijn facetten laat ik bijvoorbeeld buiten beschouwing. Ik weet er veel te weinig van. Maar ik weet wel dat de gevaren op dit terrein net zo groot zijn als de gevaren die ik hier aankaart onder de rubrieken van 4eco.
Net zo goed besef ik, dat ik maar een enkel individu ben, met een gebrekkige kennis. Ik pretendeer dan ook niet dat de noodzakelijke kennis die hier gepresenteerd wordt, voldoende is. Ik hoop eenvoudig dat ik er een neus voor heb om onderbelichte essentiële zaken in de schijnwerper te zetten.
Ook al word je van de boodschap niet vrolijk, voor mij is het maken van 4eco ook gewoon een leuk project.
Het kost me wel heel wat moeite om al die artikelen op orde te krijgen. Daarom heb ik eigenlijk geen tijd om er (bijvoorbeeld met u) over te communiceren. Maar voelt u zich verwant met deze visie en heeft u wat op te merken, mail dit dan gerust naar 4eco@janvanarkel.nl.

4eco is volstrekt onafhankelijk. Ik financier het geheel uit eigen zak, zonder enige hulp van buitenaf (op de inhoudelijke steun van mede-auteur, vertaler en meelezer Gertjan Cobelens na dan).