Ecologie – Economie – Energie – Ethiek – Complexiteit – Ontwrichting: dat is 4x e + c + o = 4eco.  Deze zes rubrieken leveren basiskennis waarmee we kunnen inschatten hoe we er voor staan. Lees hierover meer in de inleiding in ‘Over 4eco’.

Elke rubriek bevat artikelen (die regelmatig worden aangevuld). Elk artikel bestaat uit afleveringen. Als u zich inschrijft ontvangt u elke dag een nieuwe aflevering van het lopende artikel. Neem hier een abonnement. Het is gratis.

Vanaf woensdag 7 februari gaan we verder met deel 4 van Het Betekenisweb van Jeremy Lent. Deel 4, getiteld ‘Hoe moet ik leven?’ omvat hoofdstuk 8 (10 afleveringen), hoofdstuk 9 (10 afleveringen) en hoofdstuk 10 (10 afleveringen). In hoofdstuk 8, ‘Gedijen als een geïntegreerd organisme‘, onderzoekt Jeremy Lent hoe we ons leven kunnen leiden op een manier die onze verbondenheid met onszelf, met elkaar en met de natuurlijke wereld weerspiegelt. Hij stelt dat we onszelf kunnen zien als geïntegreerde organismen, die alleen individueel kunnen gedijen als het grote geheel gedijt. Hij gebruikt het concept li, een oud Chinees begrip dat de patronen van het universum beschrijft, om te laten zien hoe we onze eigen li kunnen afstemmen op die van het grotere geheel. Hij bespreekt ook hoe we onze emoties, gedachten en acties kunnen reguleren met behulp van inzichten uit de boeddhistische psychologie, de cognitieve neurowetenschappen en de systeemtheorie. Hij benadrukt het belang van mindfulness, mededogen en wijsheid als sleutelvaardigheden voor het cultiveren van een geïntegreerd leven.
In hoofdstuk 9, ‘Het cultiveren van geïntegreerde waarden‘ bespreekt Lent het belang van het ontwikkelen van geïntegreerde waarden voor individuen en gemeenschappen. Lent betoogt dat een holistisch perspectief op waarden essentieel is voor het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Hij legt uit dat geïntegreerde waarden voortkomen uit een diepgaande reflectie op onze verbondenheid met de natuur en andere mensen, en dat ze kunnen leiden tot een meer compassievol en harmonieus bestaan.

Verdere informatie vindt u onder ‘over 4eco’: over Doel en verantwoording en dat dit een project van Jan van Arkel is. De Inhoudsopgave geeft niet alleen al toekomstige titels, maar ook de titels van de artikelen die onder ‘boeken’ te vinden zijn.

Joseph Mallord William Turner, Burning of the House of Lords and Commons*, 1834, Cleveland Museum of Art

Hoop

De structuur van de website
Elke rubriek heeft een eigen openingsartikel. De openingsartikelen bij Ecologie, Economie, Energie en Complexiteit vormen (in deze volgorde) samen een overzicht van onze biofysische grenzen. Ze zijn somber over de toekomst. Het openingsartikel bij Ethiek toont dat sommige mensen al zo’n 4.000 jaar geleden inzagen dat wij ecologisch verkeerd bezig zijn.

Deze vijf rubrieken monden als het ware uit in de zesde rubriek, die van Ontwrichting (zie de figuur).

Na de filosofische introductie Na de apocalyps is er bij de rubriek Ontwrichting een tweede, extra lang en veelzijdig openingsartikel met de titel Catastrofologie. U vindt bij Ontwrichting verder een dozijn artikelen over heel diverse ontwikkelingen die allemaal naar ontwrichting leiden. Ze vormen evenzoveel facetten van het grote geheel.

In het artikel Weten, doen en hopen in ‘Over 4eco’ wordt het onderscheid uitgewerkt tussen ‘wat we moeten weten?’, ‘wat we kunnen doen?’ en ‘wat we mogen hopen?’. Dit onderscheid vormt de basis van 4eco, waarbij ‘weten’ veel aandacht krijgt. Want op dat vlak maken we fouten en pas als we dat door hebben, kunnen we bepalen wat we kunnen ‘doen’, waarna we mogen ‘hopen’ dat die maatregelen goed uitpakken.

U denkt misschien, allemaal artikelen die naar ontwrichting leiden, dat hoeft voor mij niet zo; maar we kunnen onze ogen er niet meer voor sluiten – dat ontdekken steeds meer mensen. En daarbij, de artikelen zijn altijd leerzaam en vaak verrassend interessant.

Kunnen we ontwrichting omzetten in opbloei?

We moeten snel iets ‘doen’ om ontwrichting te voorkomen. Dat blijkt verre van eenvoudig, want het is ons maatschappelijk systeem zelf dat de moeilijkheden veroorzaakt. Dit vergt een ‘vooruitziende blik’, zoals in de Inleiding wordt uitgelegd. We hebben een nieuw paradigma nodig en juist die totale ommezwaai schept kansen voor opbloei in plaats van ontwrichting (zie de figuur).

Met een nieuwe rubriek ‘Hoop’ wil 4eco vanaf de zomer van 2023 proberen ook hierbij de weg te wijzen naar een juiste aanpak. Het boek Het betekenisweb van Jeremy Lent probeert hier de filosofische basis voor te leggen.