Ecologie – Economie – Energie – Ethiek – Complexiteit – Ontwrichting: dat is 4x e + c + o = 4eco.  Deze zes rubrieken leveren basiskennis waarmee we kunnen inschatten hoe we er voor staan. Lees hierover meer in de inleiding in ‘Over 4eco’.

Elke rubriek bevat artikelen (die regelmatig worden aangevuld). Elk artikel bestaat uit afleveringen. Als u zich inschrijft ontvangt u elke dag een nieuwe aflevering van het lopende artikel. Neem hier een abonnement. Het is gratis.

Op maandag 13 mei  gaan we verder met hoofdstuk 11 van Het betekenisweb van Jeremy Lent. In dit hoofdstuk, ‘Alles is verbonden‘ (9 afleveringen), stelt Lent dat betekenis een functie is van verbondenheid: hoe meer we iets verbinden met andere aspecten van ons leven, hoe meer betekenis het voor ons heeft.
Ter onderbouwing van zijn stelling maken we een rondgang door een uithoek van de westerse esoterische traditie, waarin betekenis gekoppeld is aan wat Aldous Huxley de ‘deuren der waarneming’ en de ‘eeuwige wijsheid’ (perennial philosophy) heeft gedoopt. Via de ‘neurowetenschap van de eenheidsbeleving’ belanden we vervolgens bij Christiaan Huygens en het verschijnsel van synchronisatie, om tot slot aan de hand van de neo-confuciaanse wijsgerige traditie tot een nieuwe invulling het begrip betekenis te komen.
Op maandag 27 mei volgt de eerste aflevering van hoofdstuk 12, ‘Van een vastomlijnd zelf naar oneindige li‘ (8 afleveringen), waarin Lent de ‘valse keuze’ onderzoekt tussen dualisme en reductionisme, en tot de conclusie komt dat het antwoord ligt in een verschuiving van een vastomlijnd zelf naar een meer oneindige zielservaring. Lent bespreekt hoe de westerse samenleving het zelf traditioneel heeft gezien als een afgebakende en individuele entiteit, los van anderen en de wereld om ons heen, en hoe een neo-confuciaanse benadering een uitweg biedt.

Verdere informatie vindt u onder ‘over 4eco’: over Doel en verantwoording en dat dit een project van Jan van Arkel is. De Inhoudsopgave geeft niet alleen al toekomstige titels, maar ook de titels van de artikelen die onder ‘boeken’ te vinden zijn.

Joseph Mallord William Turner, Burning of the House of Lords and Commons*, 1834, Cleveland Museum of Art

Hoop

De structuur van de website
Elke rubriek heeft een eigen openingsartikel. De openingsartikelen bij Ecologie, Economie, Energie en Complexiteit vormen (in deze volgorde) samen een overzicht van onze biofysische grenzen. Ze zijn somber over de toekomst. Het openingsartikel bij Ethiek toont dat sommige mensen al zo’n 4.000 jaar geleden inzagen dat wij ecologisch verkeerd bezig zijn.

Deze vijf rubrieken monden als het ware uit in de zesde rubriek, die van Ontwrichting (zie de figuur).

Na de filosofische introductie Na de apocalyps is er bij de rubriek Ontwrichting een tweede, extra lang en veelzijdig openingsartikel met de titel Catastrofologie. U vindt bij Ontwrichting verder een dozijn artikelen over heel diverse ontwikkelingen die allemaal naar ontwrichting leiden. Ze vormen evenzoveel facetten van het grote geheel.

In het artikel Weten, doen en hopen in ‘Over 4eco’ wordt het onderscheid uitgewerkt tussen ‘wat we moeten weten?’, ‘wat we kunnen doen?’ en ‘wat we mogen hopen?’. Dit onderscheid vormt de basis van 4eco, waarbij ‘weten’ veel aandacht krijgt. Want op dat vlak maken we fouten en pas als we dat door hebben, kunnen we bepalen wat we kunnen ‘doen’, waarna we mogen ‘hopen’ dat die maatregelen goed uitpakken.

U denkt misschien, allemaal artikelen die naar ontwrichting leiden, dat hoeft voor mij niet zo; maar we kunnen onze ogen er niet meer voor sluiten – dat ontdekken steeds meer mensen. En daarbij, de artikelen zijn altijd leerzaam en vaak verrassend interessant.

Kunnen we ontwrichting omzetten in opbloei?

We moeten snel iets ‘doen’ om ontwrichting te voorkomen. Dat blijkt verre van eenvoudig, want het is ons maatschappelijk systeem zelf dat de moeilijkheden veroorzaakt. Dit vergt een ‘vooruitziende blik’, zoals in de Inleiding wordt uitgelegd. We hebben een nieuw paradigma nodig en juist die totale ommezwaai schept kansen voor opbloei in plaats van ontwrichting (zie de figuur).

Met een nieuwe rubriek ‘Hoop’ wil 4eco vanaf de zomer van 2023 proberen ook hierbij de weg te wijzen naar een juiste aanpak. Het boek Het betekenisweb van Jeremy Lent probeert hier de filosofische basis voor te leggen.