Grondstoffen, zoals op 4eco besproken in het artikel ‘Grondstoffen’ in de rubriek Energie, zijn stoffen die in de natuur gevonden worden, zoals vruchtbare aarde, olie, mineralen, hout en andere gewassen, waar we op de een of andere manier gebruik van kunnen maken. Ze vormen het natuurlijk kapitaal van de primaire economie. Zie ook aflevering 35 over het ‘Het Seneca-model’ in het artikel Catastrofologie de rubriek Complexiteit.

Zie in verband met de uitputting ervan ook Grenzen aan de groei, vijftig jaar en uitputting van grondstoffen bij Grenzen aan de groei.

Bovendien, wil een stad een economie opbouwen dan moet het om te beginnen iets hebben om te verkopen. Dat is een grondstof of een eigen product. In het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’ is dat obsidiaan. In aflevering 7 van het derde artikel in de serie van Jane Jacobs zien we dat het bij Venetië zout was en bij Londen vis. Er moet dus ‘iets’ zijn om op gang te komen, en dat ‘iets’ is altijd een gift van de natuur, zoals blijkt uit het artikel ‘De natuur van de economie’. Zie verder grondstoffenleveranciers en markten.

Een mineraal is volgens Wikipedia dan weer een samengestelde of enkelvoudige stof, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen. Maar het is handiger hierbij bijvoorbeeld te denken aan nutriënten die de landbouw nodig heeft (NPK, oftewel stikstof, fosfaat en kalium), of ertsen waaruit metalen gewonnen kunnen worden. En dan gaat het eigenlijk over groepen elementen met een specifieke plaats in het periodiek systeem (waarin alle elementen in schema staan). Het boek Global Resource Depletion, Managed Austerity and the Elements of Hope van André Diederen (Eburon, 2010) behandelt dit in het licht van de huidige crisis.