Bedrijven die importen vervangen met hun eigen producten veranderen de samenstelling van de importen van een nederzetting duchtig. En ze blijven deze veranderen door weer andere importgoederen te gaan vervangen. Soms heb je het nauwelijks in de gaten als een nederzetting uitgroeit tot een (kleine) stad, totdat deze een abrupte groeistuip heeft doorgemaakt waarbij de stad zich heeft opgevuld met tenminste al die goederen en diensten, die (kleine) steden (in dat tijdsgewricht) gewoonlijk zelf maken, maar die de nederzetting eerder importeerde. De economie van die nederzetting heeft alles wat zij tevoren al had, plus de nieuwe import waarvoor zij gekozen heeft. Een deel van de importverschuiving gaat naar vervangingswerk, een deel is puur extra. Het is dus een positieve terugkoppeling. Dit wordt behandeld in aflevering 11 van het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’ in de rubriek Economie en vooral in aflevering 17 van het artikel ‘De natuur van de econome’ in de rubriek Complexiteit. Zie ook onder bijtanken en importverruiming.