De mens is ondernemend. Dat is het uitgangspunt in het denken van Jane Jacobs (1916-2006). Daar komt bij haar geen psychologie bij kijken. Het is een ervaringsfeit. Ze ziet het gewoon als ze om zich heen kijkt. Kijken is haar grote kracht, en daarover nadenken. Haar denken is dus niet gestoeld op het onderzoek van anderen, om daarop voort te bouwen, maar op wat ze zelf ziet. Dat maakt haar een volstrekt origineel en onafhankelijk denker. Haar eerste thema was de straat: wat gebeurt daar in een stad? Daaruit volgen de thema’s: wat gebeurt er economisch in een stad en hoe ontstaat een stad eigenlijk; en dan: waarom kun je een onderscheid maken tussen handel en bestuur als twee systemen om te overleven; en tenslotte: hoe past de economie van de mens in het systeem van de natuur?

De straat blijft op 4eco onbesproken. Over het ontstaan van de ‘eerste’ stad gaat het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’. Over de economie van de stad gaat de vijfdelige serie ‘Waar komt de economische groei vandaan?’ Zie voor links naar alle items ook stad als economische eenheid bij Jane Jacobs. In de eerste twee afleveringen van de ‘Inleiding’ bij deze serie leest u nog wat meer over deze bijzondere denker.

De overlevingssystemen zijn het onderwerp van het Paradigmaserieboek Handel en bestuur: twee stelsels. Er is (nog) geen artikel over, maar het bijbehorende schema vindt u in aflevering 24 van het artikel ‘Catastrofologie’ in de rubriek Ontwrichting (met de toepassing ervan in aflevering 25).

Jane Jacobs (1916-2006) krijgt tenslotte vier artikelen op 4eco. In de rubriek Economie zijn het ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’en ‘Waar komt de economische groei vandaan?’ Het laatste artikel is er voorlopig nog niet. In de rubriek Ethiek zal het zijn ‘Handel en bestuur: twee stelsels’. Dit artikel is er voorlopig ook nog niet, maar het bijbehorende schema vindt u in aflevering 24 van het artikel ‘Catastrofologie’ in de rubriek Ontwrichting (met de toepassing ervan in aflevering 25). Al wel geplaatst is tenslotte het artikel ‘De natuur van de economie’ in de rubriek Complexiteit. Bij het begin daarvan vindt u ook een lijstje van welke boeken Jane Jacobs schreef. Zie in verband met het laatstgenoemde artikel ook model, vijf vormen van economische groei door de stad, multipliëreffect, positieve terugkoppeling als middel tegen ontwrichting, negatieve terugkoppeling als middel tegen ontwrichting en overleven van de best aangepaste.