Zie allereerst Klimaat – de serie.
Behalve van dichtheidsafhankelijke factoren is sterfte, en dus de schommeling in de omvang van populaties, ook afhankelijk van het klimaat. De gedachte is dan dat het klimaat de omvang van de populaties zo beperkt houdt dat voedselgebrek voor dit beperkte aantal individuen niet voorkomt. Zie verder aflevering 30 van ´Wat is ecologie?’ (serie 1). Klimaatverandering door de mens is het onderwerp van het artikel ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’ in de rubriek Ontwrichting. Zie ook opwarming, model, definitie klimaatverandering, verkwanselde tijd bij de klimaatverandering, landbouw en klimaatverandering en het wereldvoedselvraagstuk en uitsterven. Het hele artikel ‘Dit is niet de toekomst die we besteld hebben’ in de rubriek Ethiek is gewijd aan de psychologische kant van de klimaatverandering.