Toen de natuurkundige Reiner Kümmel zich voor economie begon te interesseren, viel het hem op dat energie en de wetten van de thermodynamica geen enkele rol speelden in het gevestigde economische denken. Daarom voegde hij de factor energie als zelfstandige eenheid toe aan de factoren arbeid en kapitaal in het model van Solow. Hij ontwikkelde een eigen productievergelijking die hij LinEx noemde. Het resultaat paste nagenoeg perfect. Het residu van Solow verdween als sneeuw voor de zon. Zijn belangrijkste bevinding was dat een toename van het energieverbruik zich in een economische groei vertaalt die grofweg 10 keer zo groot is als op grond van Solows methodiek verwacht mocht worden. Zie aflevering 4 van het artikel ‘De economie van piekolie’ in de rubriek Energie. Kümmel is de auteur van het boek The Second Law of Economics: Energy, Entropy, and the Origins of Wealth (Springer, 2011).