De ontkoppeling tussen energiegebruik en economische groei komt aan de orde in aflevering 12-13 van het artikel ‘Energie: wat is het eigenlijk?’ in de rubriek Energie. Bij Tim Jacksons boek Welvaart zonder groei in de Paradigmaserie is onderaan het complete hoofdstuk ‘De mythe van de ontkoppeling’ opgenomen. Deze ontkoppeling is nodig willen we het gevaar van klimaatverandering afwenden zonder ons economisch systeem op te geven. Dit wordt verder behandeld in de later te plaatsen serie over energietransitie.

Ontkoppeling tussen energiegebruik en economische groei vergt dat er steeds meer gedaan kan worden met dezelfde hoeveelheid energie. Economen geloven dat dat gemakkelijk gaat. Natuurkundigen weten dat er harde grenzen aan zijn. Er bestaat een hecht en causaal verband tussen energieverbruik en economische groei, en dat maakt ontkoppeling in de praktijk heel moeilijk. Resultaten uit het recente verleden, geven geen garantie voor de toekomst. Efficiencyverbeteringen hebben soms een ingebouwde grens waarboven verbetering niet meer mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ledlamp. De maximale theoretische efficiëntie die met de productie van wit licht met elektriciteit kan worden behaald, bedraagt ongeveer 300 lumen per watt. Dit wil zeggen dat de efficiëntie van de ledlamp nog maximaal verdrievoudigd kan worden. Zie vooral ook het principe van maximaal vermogen.