Het woord organisme wordt gebruikt om een levend wezen aan te geven, van welke soort of aard dan ook, maar meestal voor kleintjes: micro-organismen. Het is dus een verzamelterm.