In 2009 heeft een groep van eminente geleerden onder leiding van Johan Rockström (van het Stockholm Resilience Centre) uitgedokterd welke delen van het systeem aarde het meest beïnvloed worden door de mens en wat op die onderdelen de bijbehorende limieten van de menselijke activiteit zijn. Ze kwamen uit op negen planetaire grenzen die in een figuur in beeld worden gebracht in aflevering 15 van het artikel ‘De aarde als complex systeem: ons verdronken land’ in de rubriek Ontwrichting. De hele problematiek wordt nu in één iconisch beeld gevangen. In 2015 werd een update gepubliceerd. Daar bleek dat nu vier van de negen grenzen overschreden worden. Bij de stikstofgrens gaat het om reactieve stikstof, zoals die in kunstmest. Zie aflevering 16.

Stikstofneerslag is in Nederland duidelijk een hot item. Het leidt tot een chronisch verlies van biodiversiteit. In aflevering 17 wordt de voorgeschiedenis beschreven. Door middel van het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) zijn vroegere Nederlandse kabinetten eindeloos bezig zijn geweest om de (Europese) stikstofwetgeving te ontduiken, totdat de Raad van State dat op 29 mei 2019 een halt toeriep.