Ecologen gebruiken het begrip populatie om de groep organismen aan te geven die samen leeft en zich samen voortplant. Het is dus onjuist om over een populatie te spreken als het om méérdere soorten gaat. Het begrip komt aan de orde in de serie ‘Wat is ecologie?’ serie 1, aflevering 3. Zie ook draagkracht van het milieu, concurrentie in de natuur, dichtheidsafhankelijkheid, klimaat (ecologisch) en regulatie.

Soms zijn de schommelingen van jaar tot jaar zo regelmatig dat er van populatiekringlopen gesproken wordt. Dit komt ter spraken in aflevering 25-29. Zie over de wat ingewikkelder schommeling van de ‘spruce budworm’ (Choristoneura fumiferana) in Noord-Amerika aflevering 2-3 van het artikel ‘Panarchie’ in de rubriek Complexiteit.