Het onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire economie (of goederen), dat de econoom E.F. Schumacher (van het boek Hou het klein) maakt, wijkt fundamenteel af van wat gangbare economen aan soorten economie onderscheiden. De term primaire goederen omvat bij Schumacher alle zaken die voor het menselijk bestaan en de economische activiteit noodzakelijk zijn en niet door mensen, maar door de natuur worden geproduceerd. De term secundaire goederen omvat de goederen en diensten die het product zijn van menselijke arbeid en die mensen met elkaar uitwisselen. De financiële markt, die een wereld van abstracties is, vormt de tertiaire economie. Hierover handelt aflevering 6 van het artikel ‘Catastrofologie’ in de rubriek Ontwrichting. Zie in dit verband ook ‘natuurlijke grondstoffen als import’ (aflevering 12) en het begrip bijtanken (aflevering 17) in het artikel ‘De natuur van de economie’ in de rubriek Complexiteit. Zie ook economie van de natuur, ecologisch economen en kapitalisme.