Het onderscheid tussen winst (die deels wordt geherinvesteerd, wat de noodzakelijke groei oplevert) en rente (die vaak vooral wordt opgepot) wordt gemaakt door David Harvey in aflevering 7 van het artikel ‘De verhouding van het kapitalisme tot de natuur’ en aflevering 22-24 van het artikel ‘Eindeloze exponentiële groei’ in de rubriek Ontwrichting. Hij geeft daar aan dat het gebrek aan economische groei door een verschuiving van ondernemers naar renteniers het kapitalisme de kop kan gaan kosten. (Zie fatale kapitalistische contradictie.) Wallerstein noemt de topinkomens van de topmanagers een vorm van pacht, wat weer een vorm van rente is, in aflevering 22 van het artikel ‘Wereld-systeem in crisis’ in de rubriek Ontwrichting. Royalty’s vallen deels ook onder rente. Veel ontvangsten van internetbedrijven zijn eerder rente dan klassieke ondernemingswinst. Ook in ‘Catastrofologie’, het openingsartikel van de rubriek Ontwrichting, zien we bij de beschrijving van Van Bavel de producenten langzaam in renteniers veranderen (aflevering 19), wat het einde van de bloeiperiode met zich meebrengt. Zie ook negatieve rente.