Het verhaal van de schepping van hemel en aarde, dat we vinden in het begin van het Bijbelboek Genesis, krijgt bij Hamming in aflevering 3 en volgende van het artikel ‘Het Sumerisch Testament’ in de rubriek Ethiek een nieuwe interpretatie. In wat theologen als losse flodders ziet, herkent hij het verhaal van JHWH. Hierbij komen vertaalproblemen aan de orde die Hamming een heel andere invulling geeft als de Bijbelvertalers. Dit gebeurt ook bij het verhaal van Kaïn en Abel, de ontginner en de nomadische herder. Zie culturen.