Systemen kennen stromen van in- en uitgaande energie, materie en informatie. De stroom staat er tegenover het fonds. In de ecologie is er naast de kringloop van de stof een stroom van energie. De energiestroom verloopt volgens patronen die in ieder ecosysteem hun eigen vorm hebben. We kunnen een ecosysteem dus opvatten als een ‘gekanaliseerde energiestroom’. Zie hierover aflevering 58 en 84-86 van ‘Wat is ecologie’. Stromen komen aan de orde aflevering 12 en volgende van het artikel ‘De samenstelling van systemen’ in de rubriek Complexiteit. Terugkoppelingen van instroom en uitstroom in systemen komen aan de orde in aflevering 5 van het artikel ‘De werking van systemen’ in de rubriek Complexiteit. Hoe de energiestroom werkt in maatschappelijke systemen komt aan de orde in aflevering 27 van het artikel Catastrofologie in de rubriek Ontwrichting. Daar vindt u ook tal van links naar aanverwante begrippen en toepasselijke passages. Bij Harvey is in aflevering 2 van het artikel ‘De verhouding van het kapitalisme tot de natuur’ in de rubriek Ontwrichting sprake van de ‘doorstroom van voedingsstoffen’ door de economie, die dan tevens als een waardestroom kan worden opgevat. Harvey noemt de geldstroom hier een ‘ecologische variabele’. In het artikel ‘De ijzeren kooi van het consumentisme’ in de rubriek Economie gaat het erom dat economisch groeien niet alleen voor de producenten een vereiste is, maar dat de sociale logica van de stroom van nieuwigheden de consument het gevoel geeft dat het nooit genoeg is. Zie ook het verschil tussen fondsen en stromen. Zie verder waarde en waardestroom.