De winning/reserves-ratio (W/R-ratio) is een verhouding die weergeeft hoeveel jaren we, bij het húidige winningsniveau, nog over een bepaalde grondstof kunnen beschikken. Zie verder in aflevering 3 van het artikel ‘Grondstoffen’ in de rubriek Energie. De winning/reserves-ratio versluiert dat de kosten van het vinden van nieuwe minerale grondstoffenvoorraden enorm zijn gestegen. Die kosten zijn nu zo hoog dat er sprake is van ‘Tiffany’s dwaling’ (een begrip van Ugo Bardi). Dit is een verwijzing naar een scene uit de film Breakfast at Tiffany’s waar Audrey Hepburn smachtend naar de juwelen in de etalage van Tiffany’s staart. Die juwelen zijn er wel, maar de kosten ervan zijn zo hoog dat ze er alleen maar van kan dromen. Zo is het ook met de enorme onconventionele oliereserves die nog in de bodem zitten. Ze zijn er wel, we ‘zien’ ze, maar het zal te veel kapitaal, arbeid, grondstoffen en energie kosten om ze te winnen. Zie verder aflevering 4 van het artikel ‘Grondstoffen’ in de rubriek Energie.