Het stadium van de voorbereiding van de actie komt aan de orde in aflevering 24 van het artikel ‘Zelf veranderen met klimaatbeterschap’ in de rubriek Ethiek. Het bijbehorende proces is het onderwerp van aflevering 25. Het lijkt nauwelijks nodig als apart stadium tussen overwegen en actie, maar voorbereiding is juist de hoeksteen voor effectieve actie en moet niet lichtvaardig worden aangegaan. Elke sluimerende ambivalentie over je project moet in dit stadium uit de weg geruimd worden. Praktisch zal het een precieze inventarisatie van al je gedrag inhouden. Je maakt een lijst van goede punten, de voordelen die je ziet, die je je letterlijk (als lijst) steeds voor ogen moet blijven houden. In dit stadium zoek je waarschijnlijk contact met gelijkgezinden, overleg je misschien in een groep. Dit vergt allemaal moed, maar initiatief nemen is nodig, want er komt heus niets vanzelf op je af. Dit alles lijkt al gauw op een generale repetitie voor je actiestadium, maar het is nog steeds voorbereiding. Alleen bij jezelf verplichten komt het op wilskracht aan; in andere processen niet.

Zie ook (1,2) processen bij het stadium van overwegen bij zelfverandering en (4) processen bij het stadium van actie bij zelfverandering en (5,6) processen bij de stadia van instandhouden en afronden bij zelfverandering en verder ook zelf veranderen met klimaatbeterschap.