‘We hebben een eschatologie nodig die ons leidt voorbij het reductionistische lineaire begrip van tijd, zoals dat besloten ligt in de kapitalistische interpretatie van ‘vooruitgang’. Een ander einde van de wereld is mogelijk als we in staat zijn onze interpretatie van tijd opnieuw uit te vinden.’ Zo luidt de achtste stelling van Srecko Horvat in het artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting (aflevering 9). De ‘Doomsday Clock’ van het ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ staat met 100 seconden voor 12 ‘dichter bij de apocalyps dan ooit’. Bij de existentiële gevaren van een atoomoorlog en de klimaatverandering belemmert een informatieoorlog op het internet de samenleving bovendien om er een antwoord op te vinden. We moeten sneller gaan dan de tijd zelf om een plaats in morgen veilig te stellen voordat de tijd bij morgen aankomt. Dit item wordt voorafgegaan door uitsterven is ‘supraliminaal’ en gevolgd door ander einde van de wereld.