De vooruitziende blik wordt indirect omschreven in de afleveringen 7 en 8 van de Inleiding bij deze website (links bovenin). In het artikel ‘Dit is niet de toekomst die we besteld hebben’ in de rubriek Ethiek worden veel psychologische kenmerken beschreven die ons juist afhouden van een vooruitziende blik, alhoewel aan het einde van aflevering 24 een niet-lineaire stap in de mening van het publiek wordt beschreven, die juist tot een vooruitziende blik zou kunnen leiden. De vooruitziende blik wordt in aflevering 20 van het artikel ‘De werking van systemen’ genoemd in verband met vertragingen die in terugkoppelingen zitten. Het vergt een andere houding om een vooruitziende blik te krijgen. Het is tenminste nodig de werkelijkheid te leren zien.

De vooruitziende blik is dus geen nauw omschreven begrip. Het gaat er in elk geval om de toekomst en al die problemen die op ons afkomen te benaderen vanuit het kennispatroon dat we op 4eco geven, en dus niet op de oude deterministische manier. Het is opvallend dat het rapport aan de Club van Rome in 1972 werd weggezet als irrelevant: die critici misten de vooruitziende blik. Zie Grenzen aan de groei, vijftig jaar en olietanker loopt op de klippen. Ik ga zelf ook in op wat de vooruitziende blik is in aflevering 13 en 14 van de Inleiding bij deze website.