Op basis van onze kennis over archetypen en speciaal het archetype van de moedergodin mogen we alleen andere geldsystemen verwachten in maatschappijen waarin het vrouwelijke geëerd wordt. Dat is in het kapitalisme niet het geval. Daar heerst een muntmonopolie dat de rol van ruilmiddel combineert met de rol van middel om waarde op te potten, wat geldaccumulatie bij een elite en kortetermijndenken aanmoedigt. Hier heersen yang-munten. In slechts twee gevallen zien we een ‘ontwikkelde’ beschaving met twee complementaire geldsystemen, waarbij één yin-munt het ongebruikelijke kenmerk had om de accumulatie van rijkdom in de vorm van die munt actief te ontmoedigen. Dat was het Europa van de tiende tot de dertiende eeuw en tijdens de Isis-cultus in Egypte. In aflevering 18 van het artikel ‘Het geldmysterie’ in de rubriek Ethiek gaat het over dit verschil tussen yang- en yin-munten, van aflevering 19 tot 24 gaat het over deze Europese periode. Egypte komt in aflevering 25 en 26 aan bod. Zie yin-munten in Middeleeuws Europa en demurrage in Egypte.

De geldsystemen van patriarchale en matrifocale samenlevingen hebben elk hun set van samenhangende sociale en psychologische gevolgen. Dus het yang-systeem waarin yin praktisch ontbreekt tegenover een duaal yin-yang-systeem. Zo staat economisch gezien schaarste tegenover genoeg, accumulatie van geld tegenover geldstroom, concurrentie tegenover samenwerking en voortdurende groei tegenover duurzaamheid. In sociaal-psychologische zin levert dit individualisme op tegenover gemeenschap, machtsconcentratie tegenover groepsbesluiten, veroveren tegenover in stand houden. Zie aflevering 27. Lees beslist ook de synthese in yang-afwijking helen.