De duurzaamheidsrevolutie

Hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen
Herman Verhagen

Duurzame ontwikkeling is aan de winnende hand. Voorlopers creëren de kansen van morgen. Grote bedrijven zijn de motor van de verandering. Consumenten vragen om duurzame producten. Ook investeerders kiezen voor duurzaamheid. Nieuwe hybride organisaties verbinden wat voorheen los van elkaar stond. We naderen het kantelpunt.

De Duurzaamheidsrevolutie is doping voor wereldverbeteraars. In sneltreinvaart raast Verhagen langs werkelijk alles wat met verduurzaming van onze economie te maken heeft, met steeds één centrale gedachte: wat de menselijke spirit vermag is grenzeloos.” – Jan Paul van Soest, Advies voor Duurzaamheid en partner De Gemeynt

“Verhagen maakt de gevolgen duidelijk van ons streven naar economische groei. Zijn ‘grote verhaal’ dwingt tot zelfreflectie. Wie dit boek leest kan en moet aan de slag. Dit geldt niet in de laatste plaats voor bedrijven.”

Willem Lagewegn, directeur MVO Nederland

“Verhagen daagt iedereen uit om in eigen omgeving, thuis en op het werk, te helpen de omslag naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen. Een inspirerend boek!”

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda
deel 1
Milieu-recensie
Filosofie van de eenvoud