De mens als god

Hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan
Mark Lynas

Tot voor kort leefden we in het Holoceen. Zo noemt de wetenschap het tijdperk waarin de mensheid op aarde tot bloei kwam. De aarde bepaalde onze levensomstandigheden.
Nu leven we in het Antropoceen. Zo heet het tijdperk waarin de mens de zaken naar zijn hand zet. Nu is het de mens die het wel en wee van de aarde bepaalt. De mens als god.

Wij botsen tegen negen ‘planetaire grenzen’ en daarvan zijn we ons amper bewust. Zeven grenzen heeft de wetenschap gekwantificeerd. Dat wil zeggen, er hoort een getal bij dat we niet mogen overschrijden als we willen dat de aarde onze beschaving blijft dragen. Wij overschrijden al drie grenzen, die van het klimaat, de stikstof en de biodiversiteit. De biodiversiteit is er het slechtst aan toe.

Wie dit boek leest, zal begrijpen dat drastische maatregelen acuut nodig zijn. Mark Lynas gaat die niet uit de weg. Hij komt met, soms ongemakkelijke, oplossingen, die hij – net als de grenzen – wetenschappelijk onderbouwt.

In dit boek beschrijft Mark Lynas de negen ecologische grenzen van de expertgroep van 29 vooraanstaande wetenschappers rond Johan Rockström. Het zijn de grenzen van:

  1. de biodiversiteit
  2. het klimaat
  3. de stifstof
  4. het landgebruik
  5. het zoetwater
  6. het gif
  7. de aerosolen
  8. de verzuring van de oceanen
  9. de ozon.

Lees dit boek over een nieuwe en betere manier om naar onze planeet te kijken

“De negen planetaire grenzen zijn onze Negen Geboden.

“De ecologische schuld die we opbouwen is veel ernstiger dan de schuldencrisis.”

artikelrockstrom
p 64-73
Filosofie van de eenvoud