De mythe van de groene economie

Valstrik, verzet en alternatieven
Anneleen Kenis & Matthias Lievens

De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo’s, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de ‘groene economie’. Of is het beter over ‘groen kapitalisme’ te spreken?
Kiezen voor groen is niet alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook ‘sterker, gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder’, zo stelt Thomas Friedman, columnist van de The New York Times. ‘Is er iets denkbaar dat vaderlandslievender, kapitalistischer en geostrategischer is dan dat?’

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En juist zo’n verandering vraagt meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.

“Ik ken geen ander boek dat op zo’n heldere, bevattelijke en beknopte wijze de ecologisch-sociale crisis in beeld brengt.”

Ulrich Melle, KU Leuven

“Binnen de perverse logica van het kapitalisme is er geen uitweg uit de ecologische crisis.”

Alma De Walsche, MO*magazine
beginvhboek
voorwoordSw
Filosofie van de eenvoud