Eigen geld maken: @nder geld

Meer krediet en klanten dankzij @nder geld
Henk van Arkel

Dit boek vertelt over de snelle opkomst van een @nder soort geld. Het vertelt over de groeiende beweging van bedrijven, particulieren en lokale overheden die de mogelijkheden van IT-innovaties benutten om een effectiever en duurzamer geld te realiseren. Dit @ndere geld brengt lokale bedrijven meer klandizie en krediet en particulieren een vitale lokale economie. De inzet van @nder geld is de economie stukje bij beetje bevrijden van de macht van de financiële markten en ruimte te maken voor een menselijke, circulaire economie!
Eigen geld maken: @nder geld is ook een uitnodiging aan u om mee te helpen en een rekening te openen in de nieuwe economie van het Social Trade Circuit.

Eerder verscheen Over een @nder soort geld waarin Henk van Arkel aan Helen Toxopeus zijn verrassende visie geeft op de economie en het geld. Het gaat over de zoektocht van Social Trade Organisation (STRO) naar eerlijker en effectiever geld, en hoe dit resulteerde in de Cyclos-software waarmee geld allerlei gewenste eigenschappen kan worden meegegeven.

De praktijk in Nederland en in Europa met @nder geld gaat nu zo snel dat deze een apart boek verdient, dit boek.

“Elke orde heeft op enig moment behoefte aan een antithese. Om zichtbaar te maken dat er ook andere wegen denkbaar en begaanbaar zijn naar een menswaardig bestaan. En, om de weg vrij te maken naar een mogelijke synthese die ons weer enkele stappen verder kan brengen. Het vorm geven van een antithese, van een alternatief voor de steeds dominanter wordende geldeconomie, dat is wat STRO doet. Zij vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie.”

Herman Wijjffels, Sustainable Finance Lab

“Om de klimaatverandering effectief tegen te gaan, zijn diepe ingrepen nodig op het gebied van investeringen. De huidige economische en financiële structuur in de wereld maakt dat vrijwel onmogelijk. Het gevolg kan zijn dat natuurrampen het beleid gaan bepalen. Onder andere daarom is het van groot belang dat STRO zoekt naar nieuwe structuren, die minder belemmerend zijn voor het voeren van beleid voor de langere termijn.”

Jan Terlouw, schrijver, ex-minister van Econ. Zaken
groei en bloei
artikel
Filosofie van de eenvoud