Filosofie van de eenvoud

Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan
Marius de Geus

Wat gebeurt er als we bewust kiezen voor vrijwillige vereenvoudiging en matiging? Als we ons weloverwogen gaan houden aan bepaalde begrenzingen of limieten?

Deze filosofie van de eenvoud zal niet tot een verschraling leiden, maar juist tot een opbloeien en rijker worden van het bestaan.

Wie zich met succes weet te begrenzen, creëert veelbelovende mogelijkheden om te onthaasten en het levenstempo te ‘normaliseren’. Het leidt tot ruimte voor andere betekenisvolle zaken, zoals zelfontplooiing, sociale bezigheden, sport, spel en natuur- en klimaatvriendelijke activiteiten. Uiteindelijk zal het ons meer tijd, lichamelijke vitaliteit en geestelijke energie opleveren.

Een eenvoudige leefstijl zal een algemeen positief effect hebben op de mens, de maatschappij, onze natuurlijke leefomgeving en het klimaat. Het is bovendien haalbaar om een baanbrekend beleid van vrijwillige vereenvoudiging in te voeren. Onze gewaardeerde individuele burgerlijke vrijheden en onze hoge verscheidenheid aan persoonlijke levensstijlen blijven daarbij behouden.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn. Dat is toch meer dan voldoende reden om ons actief te richten op ecologisch verantwoorde levensstijlen.

“In iedere moderne beschaving zie je dat eenvoud niet vanzelfsprekend is, maar eerst (opnieuw) moet worden uitgevonden. En die ontdekking toepassen is verre van eenvoudig.

Heleen van der Sanden, uitgever van het tijdschrift Genoeg.

“Marius de Geus zwengelt een debat aan dat hoognodig gevoerd moet worden: dan over vrijwillige vereenvoudiging die niet leidt tot een verschraling van het leven, maar juist tot een verrijking.

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda
Zelf denken, p. 1-33
Filosofie van de eenvoud