Het betekenisweb

Jeremy Lent

Ons gangbare wereldbeeld loopt op zijn laatste benen. Hoe ziet zijn opvolger eruit?

In een wereld die worstelt met klimaatontwrichting, ecologische afbraak en verbijsterende ongelijkheid, verliezen steeds meer mensen hun houvast. Het dominante wereldbeeld voldoet niet langer. Dat is gebaseerd op de scheiding tussen lichaam en geest, tussen mensen onderling en tussen mens en natuur. Het is een wereldbeeld dat inmiddels al lang en breed door de moderne wetenschap is ontkracht.

In Het betekenisweb construeert de bekroonde auteur Jeremy Lent een nieuw wereldbeeld door ons mee te nemen op een adembenemende reis. Onderweg zullen we vele fascinerende en onverwachte ontdekkingen doen. We zullen slijmzwammen tegenkomen die met de intelligentie begiftigd zijn om doolhoven op te lossen en geavanceerde wegennetwerken te ontwerpen. We zullen ontdekken hoe Chinese wijsgeren duizend jaar geleden al de basis hebben gelegd voor een kijk op het universum die nu door de moderne systeemtheorie bevestigd wordt. We onderzoeken de verbluffende virtuositeit van een enkele cel en zien hoe het diepere doel van het leven zich overal om ons heen – en in ons – openbaart. En we zullen zien hoe onze moderne maatschappij bewust is ontworpen om ons welzijn te ondergraven en hoe we, door de eigen principes van het leven te leren en die toe te passen, een alternatieve beschaving kunnen opbouwen die toekomstige generaties in staat stelt om nog heel lang te gedijen op een bloeiende Aarde.

Filosofie van de eenvoud