Hitte

Hoe te voorkomen dat de planeet verbrandt
George Monbiot

De klimaatverandering is een feit. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Eén vraag resteert: kan de verandering nog worden gestopt? George Monbiot laat zien hoe dat kan dankzij 90 procent minder kooldioxide-uitstoot in 2030. Het eeuwige excuus dat het te pijnlijk en te duur wordt kan de prullenbak in.

‘90% in 2030’ brengt onze samenleving niet op de knieën. Wel is er een vergaand totaalplan nodig, iets waar politici nog niet aandurven. Maar nu zelfs ondernemers de overheid om sturing vragen, wordt ‘energie op de bon’ bespreekbaar. Alleen bij een rechtvaardig systeem zal de omschakeling slagen.
Monbiot doet voorstellen op velerlei terrein, gesteund door rigoureus onderzoek van wat er wel en niet helpt, wat de kosten zijn en welke problemen er op de loer liggen.

Hieronder vindt u een compleet pdf-bestand van het boek en een pamflet met een samenvatting van het boek.

Zoals Monbiot terecht zegt: als zijn ideeën ons niet bevallen, moeten we met betere komen. Hij gelooft dat alles bij het oude laten geen serieuze optie is.’

Financial Times
systeemrisico's
crash
Filosofie van de eenvoud