Energieslank leven met klimaatdukaten

David Fleming

We moeten nu af van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. We moeten bovendien eerlijk delen. David Fleming heeft een simpel plan om daarbij een nachtmerrie te vermijden. Bouwen aan een koolstofarme samenleving wordt met klimaatdukaten leuk en uitdagend. Ons leven verandert, onze waarden zullen veranderen en we zullen leren onze unieke planeet weer echt te waarderen.

‘Klimaatdukaten’ vormen een systeem waarmee landen de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van olie, gas en steenkool kunnen verminderen, èn energie op een eerlijke manier aan eenieder beschikbaar stellen. Iedere volwassene krijgt er gratis evenveel per jaar, of per week. Hij of zij kan bijkopen of verkopen; zo ontstaat er een markt voor klimaatdukaten. Alle brandstof (en vuile elektriciteit) worden ‘gewaardeerd’ in klimaatdukaten; één klimaatdukaat staat voor één kilogram aan kooldioxide. Bij wie energie koopt, bijvoorbeeld benzine of aardgas, wordt – naast de betaling in geld – wordt het aantal klimaatdukaten van de klimaatdukatenrekening afgeschreven dat overeenkomt met de hoeveelheid gekochte energie.

Het aantal Klimaatdukaten dat op de markt verkrijgbaar is, wordt vastgesteld in het budget, dat twintig jaar vooruit kijkt. De omvang van het budget gaat jaarlijks trapsgewijs omlaag. Het budget wordt vastgesteld door een Energie Beleidscommissie die onafhankelijk is van de overheid. De Overheid is zelf ook gebonden aan het systeem; het is haar taak manieren te vinden om binnen het systeem te kunnen functioneren en de rest van ons daarin te begeleiden.

Klimaatdukaten zijn een nationaal systeem waarmee landen zich aan hun beloften kunnen houden en hun kooldioxide gegarandeerd kunnen verminderen binnen het internationale plan dat op dat moment van toepassing is.

Het boekje is aangevuld met achtergrondinformatie van de hand van Jan van Arkel, Al Gore, A Green New Deal en Thomas Homer-Dixon. Het staat als pdf hieronder.

Vanwege het klimaatprobleem en een mogelijke toekomstige schaarste aan olie en gas moeten we zorgen voor een teruggang van het energieverbruik. Dat vergt samenwerken aan oplossingen en alternatieven en een eerlijke verdeling van de energie waarvan we allemaal afhankelijk zijn, en dit alles zo snel mogelijk.

Klimaatdukaten geven iedereen een gelijkwaardige en eerlijke toegang tot energie. Dit systeem zorgt voor de stimulans om nú de maatregelen te nemen die nodig zijn. Het is eerlijk. Het is eenvoudig. Het is praktisch. Het levert resultaten door ons allen te verenigen in een gemeenschappelijk doel.

systeemrisico's
Filosofie van de eenvoud

David Fleming (1940-2010) was geschiedkundige èn een gepromoveerd econoom, die werkzaam was in het bedrijfsleven, de financiële dienstverlening en de milieuconsultancy. Hij was ook voorzitter van de (belangrijke) Britse Soil Association. Hij stond mee aan de wieg van de Britse Green Party en van initiatieven als Transition Towns en de New Economics Foundation. Hij ontwikkelde het systeem van klimaatdukaten (bij hem Tradeble Energy Quota’s, TEQs, geheten) in 1996. Postuum verscheen van hem in 2016 bij Chelsea Green Publishing het boek Lean Logic. A Dictionary for the Future and How to Survive It en een selectie eruit als Surviving the Future. Culture, Carnival and Capital in the Aftermath of the Market Economy.