Leren van de natuur

Inspiratie voor een duurzame toekomst
Ken Webster & Craig Johnson

Een groene economie vergt nieuwe vaardigheden. Ook het onderwijs moet het denkkader van de gesloten kringloop en de afval=voedsel-benadering gaan toepassen. Leren van de natuur vertelt wat dit inhoudt.

Overgaan naar een duurzame samenleving is noodzakelijk en uitdagend. Het is de gang van de economie van de uitputting naar een rechtvaardige economie geïnspireerd door levende systemen. Het economisch wereldbeeld wordt vervangen door een ecologisch wereldbeeld. Het hoeft niet ‘minder en minder’. We gaan naar ‘anders en beter’. De hedendaagse avant-garde van ontwerp en industrie laat ons zie hoe duurzaam ook wenselijk kan zijn.

Leren beklijft alleen met metaforen om het nieuwe wereldbeeld aan op te hangen. Daarbij helpen algemene begrippen als de ‘Paradox van Jevons’, de ‘natuur als leermeester’ en de ‘wieg tot wieg economie’. Leren van de natuur geeft ook heel praktische referentiepunten als de ‘boodschap van de mieren’, de ‘eco-tapijttegel’, de ‘droomboerderij’, de ‘eco-herstelschool’ en het nut van de schooltuin.

Voor educatoren wordt alles grafisch weergegeven en samengevat onder de noemer van de 3C’s: onderwijs over duurzaamheid, de duurzame school en de school middenin de samenleving van morgen (curriculum, campus en community). Leren voor duurzame ontwikkeling wordt zo leren voor verandering.

“De huidige economie is suïcidaal destructief. Om daarvan af te komen hebben we een heel ander onderwijs nodig. Dat is de uitdaging.”

Jonathon Porritt, Britse Sustainable Development Commission

“Als we bij het streven naar een duurzame toekomst educatie als sleutel voor verandering willen inzetten, zijn veranderingen onontkoombaar, zowel technologisch als sociaal.”

Marieke van der Werf, Programma NME
het 1e deel van het boek
2e deel vh boek
Filosofie van de eenvoud