Meer!

Marianne Thieme (red.)

Niet de prijs van dingen, maar de waarde ervan centraal stellen is het uitgangspunt geworden voor een bundel die niet alleen werkbare oplossingen biedt, maar vooral ook leefbare perspectieven. Geef het door!

Méér is het kernthema van onze samenleving geworden: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde voor geluk en welvaart. Waar economie ooit de wetenschap van het voortbrengen en verdelen van schaarse goederen en middelen was, is dat aan het einde van de 20e eeuw omgeslagen in exclusieve aandacht voor geld en monetaire vraagstukken. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis is nu duidelijk een monetaire crisis, waarbij bovendien sprake is van een overheveling van rijkdom naar de allerrijksten. Èn het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

In Méér bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor al ons handelen. Samen schreven deze wetenschappers een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

“Prima aanzet tot een duurzame en solidaire economie. Verplicht leesvoer voor elke politicus.”

Lou Keune, hoogleraar sociologie en milieukunde

“Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd.”

Paul Cliteur, filosoof
InleidingThieme
AuteursMeer
Filosofie van de eenvoud