Terra reversa

De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
Peter Tom Jones & Vicky De Meyere

Toen Terra Reversa in 2009 verscheen, bejubelde vriend en vijand het als een doorbraak voor het denken over milieu- en klimaatbeleid. Peter Tom Jones en Vicky De Meyere gooiden het roer om door transitiemanagement en het 4E-model te integreren in een nieuwe visie op de omschakeling naar een sociaal rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel. Zeven jaar later gelden de analyses en alternatieven van de auteurs nog steeds. In deze herziene heruitgave van hun boek geven ze een antwoord op de volgende vragen. Wat is er sindsdien veranderd? Is transitie inderdaad mainstream geworden? Waarom mogen we optimistisch zijn? Met hun gloednieuwe, uitgebreide inleiding ‘10 redenen voor (ecologisch) optimisme’ brengen ze een verrassend positief geluid in het debat over de transitie naar een klimaatvriendelijke, circulaire én veerkrachtige economie. Een blik op de toekomst met nieuwe, ongeziene allianties.

‘Lange tijd hebben wij moeten wachten op een grensverleggend Nederlandstalig boek dat een werkelijke doorbraak betekent voor het denken over milieu- en klimaatbeleid. Nu wordt in Terra Reversa de belangrijke overgang gemaakt naar concrete, haalbare en betaalbare stappen om oplossingen te vinden. Peter Tom Jones en Vicky De Meyere doorbreken tal van vastgeroeste ideeën en ontwikkelen een theoretisch raamwerk dat zonder meer innovatief genoemd mag worden.
Het is een bijzonder moeilijke opdracht om alle recente inzichten op intelligente wijze te verwerken tot werkbare voorstellen voor transities naar een ecologisch verantwoorde maatschappij. Eindelijk is er dan een boek dat op begrijpelijke wijze de dilemma’s en paradoxen van de ingewikkelde milieucrisis weet te verhelderen en bovendien op systematische wijze uitwerking geeft aan het bedenken van heel concrete oplossingspaden.
Dit boek dient naar mijn idee ‘verplichte’ literatuur te zijn voor al die  wetenschappers, beleidmakers, politici en gewone burgers die zich actief willen inzetten voor de toekomst en leefbaarheid van onze planeet.’

Marius de Geus, Universiteit Leiden

‘Dit is het boek waar vele burgers, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en studenten al langere tijd naar uitkeken.’
‘Informeert en biedt inzichten, denkkaders en modellen.’
‘Baanbrekend.’
‘Bijzonder interessant voor de sociale bewegingen en middenveldorganisaties.’
‘Een boek dat respect afdwingt.’

“Voor de sociale bewegingen en middenveldsorganisaties is dit een bijzonder interessant boek. Het informeert, geeft pistes voor verandering in de gewenste richting en het bemoedigt.”

Jan Renders, voorzitter ACW

“Lange tijd  hebben wij moeten wachten op een grensverleggend Nederlandstalig boek dat een werkelijke doorbraak betekent voor het denken over milieu- en klimaatbeleid.”

Marius de Geus, Un. Leiden
voorbeeld van de inhoud
voorbeeld van de inhoud
Filosofie van de eenvoud
Filosofie van de eenvoud