Het transitiehandboek

Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht
Rob Hokins

Het Transitiehandboek is pionierswerk op het gebied van een positieve en praktische overgang naar een veerkrachtige samenleving als reactie op een definitief dalende oliewinning, een drastische klimaatverandering en een financiële crisis. Het zet gevoelens van angst en onzekerheid om in een positief toekomstbeeld.
Onze wereld draait op olie. We zijn heel snel, zeer afhankelijk geworden van de aanvoer van enorme hoeveelheden olie. En we zijn er absoluut niet op voorbereid als de aanvoer stokt. Over een gebrek aan olie denken we liever niet na. De gevolgen van het broeikaseffect worden met de dag reëler. Er is sprake van klimaatontwrichting en de overheid praat mooi maar doet eigenlijk niets.
Het Transitiehandboek laat zien dat deze onvermijdelijke en ingrijpende veranderingen ook positief kunnen uitwerken. Ze kunnen de wedergeboorte van de lokale gemeenschap inluiden, waarbij we weer ons eigen voedsel gaan verbouwen, onze eigen energie winnen, onze eigen huizen bouwen met lokale bouwmaterialen. We voeren eigen munteenheden in om het geld binnen de lokale gemeenschap te houden.

De Transitie-beweging begon in Groot-Brittanië en sloeg over naar Vlaanderen en Nederland. De beweging groeide als kool. En ook al heet het nu niet meer zo, lokale gemeenschappen nemen steeds vaker hun lot in eigen hand nu de overheid de problemen negeert. In coöperatieve samenwerking ligt het potentieel voor de grootste economische, sociale en culturele renaissance ooit. En het is een aanstekelijke beweging; meer een feestje dan een betoging, zoals Richard Heinberg in het Voorwoord schrijft.

“Dit is veel meer dan zomaar een boek. Het is een handleiding voor een beweging. En niet zomaar een beweging, maar één die de belangrijkste sociale beweging kan blijken te zijn die we ooit gehad hebben – omdat hij de samenleving behoedt voor ineenstorting ten gevolge van het dubbele gevaar van piekolie en klimaatverandering.”

Mark Lynas, auteur van Zes graden en De mens als god (Paradigmaserie)

“Dit boek van de visionaire architect van de Transitie-beweging is er een dat je moet lezen, en wel ‘onmiddellijk’. Meer en meer piekolie-specialisten zijn ervan overtuigd dat we zeer weinig tijd hebben om veerkracht te ontwikkelen in onze gemeenschappen voordat de laatste energiecrisis losbarst. Deze zou een dringend onderwerp moeten zijn voor alle mensen die bezorgd zijn om hun kinderen, en voor allen die hopen dat er na het olietijdperk een levensvatbare toekomst bestaat voor de menselijke beschaving.”

Jeremy Leggett, oprichter van Carbon Tracker en auteur van Uit de olie (Paradigmaserie).

beginzelfdenken
Filosofie van de eenvoud