Ware winst

Gemene-goed-economie als wegwijzer
Christian Felber

De huidige markteconomie negeert de ecologische grenzen van onze planeet, splijt samenlevingen en slaagt er niet in basisbehoeften te vervullen. Meer en meer mensen zoeken een andere economie, die sociaal, ecologisch, rechtvaardig en democratisch is.

In Ware winst schetst de Oostenrijker Christian Felber een systeem dat levert wat écht telt: het welzijn én welbevinden van alle mensen inclusief hun leefomgeving. Felber keert de economische wegwijzers radicaal om en reikt met zijn Gemene-Goed-Economie een doordacht alternatief economisch systeem aan, dat op alle essentiële punten in overeenstemming is met onze menselijke basiswaarden. Wereldwijd vindt hij weerklank. Zijn bestseller verschijnt in het Nederlands als Ware Winst.

Met de gemene-goed-balans als centraal werkinstrument maakt Felber zijn ideeën ook nog eens direct hanteerbaar en laat hij ondernemingen nu al toe hun ethiek toe te passen.

“Dit boek is een belangrijk hulpmiddel op weg naar een humane samenleving en zou weleens de toekomst van de mensheid kunnen bepalen.”

Fernando Suárez Müller, Universiteit voor Humanistiek

“De Gemene Goed Economie neemt niet winstmaximalisatie als wegwijzer, maar menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en democratie. Vijf prachtige waarden die we als mens, gemeenschap en bedrijf met elkaar kunnen delen, waar we verantwoordelijkheid voor leren dragen en de consequenties van nemen.”

Anne-Marie Poorthuis, Stichting Eigentijdse Verbindingen
Filosofie van de eenvoud