Wat is er mis met het weer?

Broeikaseffect of nieuwe ijstijd?
Jan van Arkel

Omslagtekst 1983: Het klimaat is aan het veranderen. Record volgt op record. Is dat te wijten aan natuurlijke trends: komen de barre omstandigheden van de 17e eeuw terug? Of zijn wij mensen bezig het patroon te verstoren: moeten we vrezen voor het broeikaseffect? Dit boek gaat over het klimaat in de komende 50 jaar.

Eerst wordt bekeken welke factoren bepalend zijn voor het klimaat op aarde (de winden, de oceaanstromen, e.d.). Het tweede deel van het boek gaat over invloeden van buitenaf. Beïnvloeden bijvoorbeeld veranderingen in de zonne-activiteit of de baan van aarde het klimaat?
Vervolgens worden in het derde deel de gevolgen van menselijke invloeden bekeken. De voornaamste daarvan is wel het broeikaseffect.
Tenslotte is de vraag: àls het nu warmer of kouder wordt, wat zijn dan de gevolgen voor bijvoorbeeld de wereldvoedselvoorziening? En: moeten er maatregelen genomen worden om bepaalde effecten te voorkomen?

U vindt een verwijzing naar dit boek aan het begin van het artikel ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’ (in de rubriek Ontwrichting).

Het boek verscheen als deel 21/22 in de serie Ekologie die werd uitgegeven door Aktie Strohalm. Met bronnen per hoofdstuk, een verklarende woordenlijst en twee registers.

Filosofie van de eenvoud