Zes graden

Mark Lynas

‘We moeten snel onze aanpak van het klimaatprobleem op een ecologische leest gaan schoeien, voordat we onze laatste restjes veerkracht versnoepen. Dat is de les van Zes graden.’ – Louise Vet, Voorzitter bestuur Urgenda, tot 2019 Directeur NIOO-KNAW

Dit boek beschrijft de gevolgen van de opwarming, van 1°C tot en met 6°C. Het is een geheel nieuwe versie van Zes graden uit 2008, toen het beste Engelse wetenschapsboek. Mark Lynas vat vele honderden wetenschappelijke artikelen voor ons samen. De gevolgen voelen we nu al.

‘Niet alleen de zeespiegel stijgt en het zee-ijs neemt in hoog tempo af. Ook de verzuring is groot en heeft consequenties voor de ecosystemen in de oceaan. Dit bedreigt in sommige gebieden de visstand. Het verdwijnen van de koraalriffen is al nagenoeg onomkeerbaar en weersextremen worden een steeds groter risico. We zouden dit niet moeten willen, maar u kunt er van alles over lezen in Zes graden. De noodzaak om nu iets te doen is groot.’ – Roderik van de Wal, Hoogleraar Zeespiegelstijging UU

Ondanks het Akkoord van Parijs (2015) gingen we tot de ‘corona-dip’ stug door met business as usual. We lopen zo een grote kans op 3°C of zelfs 4°C temperatuurstijging, met fatale gevolgen. We staan voor de opgave om dezelfde daadkracht te tonen als bij ‘corona’, nu bij een veel sluipender, maar ook veel groter en permanent gevaar.

Kijk op www.zesgraden.nu

‘Het is verleidelijk weg te kijken van sombere toekomstscenario’s. Maar daarmee verdwijnen ze niet. Gun ook toekomstige generaties een leefbare aarde en kom nu al in actie!’ – Helga van Leur, meteoroloog, beste weervrouw ter wereld in 1998, meest populaire weerpresentator van 2008-2013.

’56 miljoen jaar geleden schoot de wereldtemperatuur met maar liefst 5 graden omhoog. De ultieme klimaatterugkoppeling. Het boek Zes graden laat zien dat er talrijke versterkende effecten en mogelijke omslagpunten zijn. We weten niet welke echt gaan omslaan en welke effecten ze precies gaan hebben. Maar dat er risico’s zijn en ze onze aandacht verdienen is duidelijk.’ – Appy Sluijs, Hoogleraar Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht.

‘Dit boek geeft een schrikbarend beeld wat er in het allerergste geval nog deze eeuw door klimaatverandering zou kunnen gebeuren. Die kans is heel klein, maar de 3 graden waar we nu op afstevenen is al erg genoeg. Lees en huiver, en help vooral mee het Klimaatakkoord uit te voeren – het kost maar een schijntje vergeleken bij Corona!’ – Leo Meyer, editor IPCC Synthese rapport 2014.

systeemrisico's
Filosofie van de eenvoud