Er zijn grote verschillen tussen de benadering van Grenzen aan de groei en die van de klimaatmodellen. Zonder veel overdrijving, zegt Dennis Meadows, kun je stellen dat de IPCC-modellen uitgaan van wat politiek aanvaardbaar is, om vervolgens te proberen de wetenschappelijke gevolgen daarvan in kaart te brengen, terwijl wij keken naar wat wetenschappelijk bekend was en pas dan probeerden de politieke gevolgen daarvan te achterhalen. In de IPCC-modellen blijven veel zaken buiten het basismodel. Wij hebben juist ons uiterste best gedaan om de belangrijke parameters tot een onderdeel van ons model te maken. Dit betekent dat het model in de loop van de tijd evolueert in reactie op veranderingen die zich binnen het model voordoen. Het IPCC-scenario vertelt ons alleen iets over klimaatverandering, en gaat niet in op andere kwesties. Wij probeerden een alomvattend kader te schetsen. Het zijn allebei nuttige pogingen, alleen zijn ze totaal verschillend. Zie aflevering 3 van het artikel ‘Dennis Meadows over de 50ste verjaardag van Grenzen aan de groei’ in de rubriek Ecologie. Zie ook: Grenzen aan de groei: klopt de voorspelling?, uitputting van grondstoffen, energie, maatregelen, tijdshorizon, vooruitzichten.