Je kunt je niet voorstellen, zegt Jane Jacobs in aflevering 21 van het artikel ‘De natuur van de econome’ in de rubriek Complexiteit, hoe ecosystemen of economieën ontwrichting zouden kunnen afweren, als er geen goedgunstige terugkoppelingen zouden bestaan. De terugkoppelingsboodschappen die in ecosystemen binnen planten en dieren, en tussen planten en dieren heen en weer schieten, en de antwoorden op die boodschappen, voeden het ecosysteem met terugkoppelingsinformatie. Wat een vluchtigheid, wat een warboel, wat een zelf-organisatie vind je daar. Welk een dynamische orde legt een ecosysteem zichzelf op. En welk een dynamische orde legt een ingewikkelde economie zichzelf op. Het helpt het systeem in stand te houden en ontwrichting te voorkomen. De controle van negatieve terugkoppelingen is op zijn betrouwbaarst wanneer de data die gerapporteerd worden, de strekking van de data, en de corrigerende reactie functioneel geïntegreerd zijn, zodat er geen kans is op misverstanden aangaande de data, of dat een verkeerde respons wordt uitgelokt. Ook hier draait het dus weer om informatie, het bepalen van het verschil dat een verschil uitmaakt. Dit wordt behandeld in aflevering 24-26 van het artikel ‘De natuur van de econome’ in de rubriek Complexiteit. Zie ook bij bifurcaties. Terugkoppelingen van instroom en uitstroom in systemen komt aan de orde in aflevering 5 van het artikel ‘De werking van systemen’ in de rubriek Complexiteit.