Je kunt je niet voorstellen, zegt Jane Jacobs in aflevering 21 van het artikel ‘De natuur van de econome’ in de rubriek Complexiteit, hoe ecosystemen of economieën ontwrichting zouden kunnen afweren, als er geen goedgunstige terugkoppelingen zouden bestaan. Positieve terugkoppelingen zijn precies de structuur, de context, waarbinnen bifurcaties en diversiteit kunnen opkomen. Positieve terugkoppelingen geven gelegenheid tot biomassa-expansie en economische expansie zonder verlies van de dynamische stabiliteit; ze versterken juist de dynamiek zowel als de stabiliteit.

Terugkoppeling slaat op de informatie betreffende een systeem, waar het systeem aan rapporteert en waarop het reageert. De informatie heeft een of andere drager, of het nu geld is, demografie, een mechaniek, iets chemisch, elektrisch, of wat dan ook. De terugkoppeling brengt een effectieve reactie op die informatie teweeg. Positieve terugkoppeling kan verraderlijk zijn. Dat komt doordat onstabiele of anderszins destructieve toestanden even vanzelfsprekend kunnen worden versterkt als dat gebeurt bij stabiliserende en constructieve toestanden. Het slechte geval noemen we vicieuze cirkels. Dit wordt behandeld in aflevering 21-23 van het artikel ‘De natuur van de econome’ in de rubriek Complexiteit. Terugkoppelingen van instroom en uitstroom in systemen komt aan de orde in aflevering 5 van het artikel ‘De werking van systemen’ in de rubriek Complexiteit.