De klimaatcrisis is niet meer te voorkomen en we zullen noodgedwongen onze algemene levenswijze drastisch moeten aanpassen. Maar overal ter wereld heerst nog de verkeerde mindset. Oftewel, wachten op actie van de overheid gaat veel te lang duren. Wij kunnen daarom beter beginnen met op dit punt, al of niet in groepsverband (klimaatgesprekken), onszelf te veranderen. En daarbij moeten we met de processen door de stadia van Prochaska heen. Zie daarvoor stadia van zelfverandering (6) en processen van zelfverandering (9).

Welke doelen je daarbij stelt, komt aan de orde in aflevering 14 van het artikel ‘Zelf veranderen met klimaatbeterschap’ in de rubriek Ethiek. Een beschrijving van de toepassing hiervan in combinatie met welke processen daarbij komen kijken volgt in aflevering 15-30.

Aan het eind van het artikel wordt een verzonnen case study gepresenteerd van ene Jan die zijn leven verandert vanwege het naderende klimaatonheil. Dit loopt van aflevering 37-43. Dit geval wordt niet samengevat. Het is handig om er bij het lezen het schema van aflevering 12 bij de hand te houden.

Zie ook zelf veranderen met klimaatbeterschap waar meer links te vinden zijn.