Om te slagen met zelfverandering is het zaak om eerst de mythes die er rond veranderen hangen uit de weg ruimen. Prochaska noemt er vier in aflevering 13 van het artikel ‘Zelf veranderen met klimaatbeterschap’ in de rubriek Ethiek. De eerste is de mythe dat zelfveranderen eenvoudig gaat. Zelfveranderen gaat níet eenvoudig. De tweede mythe is dat het een kwestie van wilskracht is. Het is dan de vraag wat je daaronder verstaat, maar wilskracht is in principe slechts in gebruik bij het is het proces van ‘jezelf verplichten’, verder niet. Mythe nummer drie luidt: ‘Ik heb alles geprobeerd en niets helpt’. Dan gaat het erom of je je het wel vaak genoeg op de juiste momenten hebt gedaan. De vierde mythe stelt dat mensen nu eenmaal niet te veranderen zijn. De praktijk ontkracht eenvoudig deze mythe. Er zijn ongelooflijk veel succesvolle zelfveranderaars.

Het gaat er om te beginnen om te bepalen in welk stadium je zit. Misschien denk je dat je dat wel weet, maar wees daar niet te zeker van. Een grondige beoordeling van jezelf is van belang om precies goed te zitten. Hoe vroeger het stadium is waar je in zit, hoe langer het zal duren om uiteindelijk succes te hebben. Het is nu eenmaal zo dat je de verschillende stadia allemaal door moet en dat elk ervan tijd kost. Zie ook zelf veranderen met klimaatbeterschap, stadia van zelfverandering (6) en processen van zelfverandering (9).