De wetten van de thermodynamica zijn fundamentele natuurwetten waartegen verzet zinloos is. Ze garanderen dat de ‘verovering’ van de natuur door de mens per definitie een pyrrusoverwinning is. Zie eerste hoofdwet van de thermodynamica en tweede hoofdwet van de thermodynamica, entropie en het principe van maximaal vermogen. Zie verder ook energie, vermogen, concentratiegraad van energie, energiekwaliteit, energiedichtheid, energiestaat en exergie.