Wanhoop

Ieder van ons heeft een bepaalde kijk op de wereld, een fundamentele kijk die ons op allerlei manieren maakt tot wie we zijn. Om te overleven hebben we nu een nieuwe kijk op de wereld nodig. En om die nieuwe kijk te bedenken en te omarmen moeten we ons buigen over wat hoop is en [...]

2023-03-22T10:41:04+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wanhoop

Weten, doen, hopen – actie en grondhoudingen

Het vijfde artikel in de klimaatreeks ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’ heeft als titel ‘Weten, doen, hopen – actie en grondhoudingen’. In aflevering 1 wordt de inhoud ervan in het kort weergegeven. Deze weergave wordt hier (in de ik-vorm) gekopieerd: Ik begin met terug te halen hoe het klimaat en het neoliberalisme er momenteel voor [...]

2023-03-22T13:30:57+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Weten, doen, hopen – actie en grondhoudingen

West-Antarctica

De Noordpool warmt veel sneller op dan het gemiddelde voor de aarde. Dit leidt tot dramatisch verlies van zee-ijs. Dit wordt weergegeven door een figuur in aflevering 8 van het artikel ‘De aarde als complex systeem: ons verdronken land’ in de rubriek Ontwrichting. Bij volledig ijsverlies kan een positieve terugkoppeling het klimaat uit de hand [...]

2023-03-21T11:35:59+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor West-Antarctica

Weermachinerie

In de natuurkundige benadering van de ‘weermachinerie’ zijn anno 1983 een hele rij aspecten met elkaar in wisselwerking. Ze worden verdeeld in: de warmtebalans van de aarde; de grote winden op aarde; het circulatiepatroon van de oceanen; het poolijs met het albedo-effect; en het atmosferisch zonneschild. We lopen ze in de vorm van figuren kort [...]

2023-03-21T10:38:03+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Weermachinerie

Wilber, Ken

Het praktische gebruik van geld is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het geeft de samenleving ‘buiten ons’ vorm. Maar hoe zit het met de werking van geld ‘binnenin ons’, in ons hoofd? Hoe zit het psychisch? Om dat toe te lichten begint Bernard Lietaer in aflevering 2 van het artikel ‘Het geldmysterie’ in de rubriek Ethiek [...]

2023-03-20T15:17:59+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wilber, Ken

Wederzijdse wederkerigheid

Voor de Achuar (in het Amazonegebied) bestaat ‘natuur’ niet. Als ze naar het oerwoud om hen heen kijken, zien zij mensen, familie. Voor de Achuar hebben de meeste planten en dieren van het oerwoud zielen (wakan) die lijken op de zielen van mensen, en daarom worden ze letterlijk ingedeeld als ‘personen’ (aents). Net als mensen [...]

2023-03-20T10:56:32+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wederzijdse wederkerigheid

Werkelijkheid volgens Rees

Het begrijpen van ons ecologisch disfunctioneren begint bij de epistemologie – hoe we weten wat we weten – en met een bijzonder eigenaardig kenmerk van de menselijke cognitie. Basale culturele verhalen en sociale normen kunnen zich weliswaar als werkelijkheid voordoen, toch zijn ze producten van de menselijke geest. Ze zijn letterlijk verzonnen, ook al zien [...]

2023-03-17T14:15:52+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Werkelijkheid volgens Rees

Wet van Kleiber

De wet van Kleiber is afkomstig uit de biologie en gaat over het verband tussen massa (omvang) en stofwisseling (energieverbruik) bij dieren. De wet stelt dat het energiemetabolisme van dieren evenredig is aan hun massa, verheven tot de macht 0,75. Is de massa van een diersoort 10 keer zo groot als de massa van een [...]

2023-03-17T09:50:25+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wet van Kleiber

Wonder van Wörgl

De economen Sylvio Gesell en Irving Fisher over het ‘Wonder van Wörgl’ Burgemeester Unterguggenberger van Wörgl kwam niet zelf op het idee van een heffing op het oppotten van geld. In zijn boek The Natural Economic Order stelde econoom en zakenman Sylvio Gesell de invoering van negatieve rente voor als de ultieme manier om economische [...]

2022-08-13T12:13:30+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wonder van Wörgl

Woerden, klimaataanpak, de enorme inspanning die ons wacht

Politiek commentator Tom-Jan Meeuw van de NRC schreef in de krant van 14 juli 2018 een stuk met de titel ‘Het stadje ging héél ver voor een beter klimaat. Niemand voorzag wat volgde’: Woerden heeft al jaren een zéér vooruitstrevend klimaatbeleid – maar dat weet, hoe typerend, bijna geen burger. In 2014, ruim voor ‘Parijs’, [...]

2020-07-09T13:11:17+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Woerden, klimaataanpak, de enorme inspanning die ons wacht

Titel

Ga naar de bovenkant