Ahmed, Nafeez

Volgens de Engelse hoogleraar duurzaamheid Jem Bendell kan er door klimaatontwrichting binnenkort een onverwacht einde komen aan onze bestaansmiddelen, onze geborgenheid, onze veiligheid, ons plezier en aan de identiteit en betekenis die we nu hebben. Dat vergt een individuele en collectieve aanpassing die hij ‘Deep adaptation’, oftewel ‘vergaande aanpassing’ noemt. Hierover gaat het in aflevering [...]

2023-03-22T09:51:57+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ahmed, Nafeez

Algemene Circulatie Modellen anno 1980

Rond 1980 werd het broeikaseffect door velen nog niet serieus genomen. Er waren allerlei onbeantwoorde vragen. De weinige klimaatmodellen waren nog pril. Wat waren de bronnen, waar bleef het overschot? Hoe zat het met de andere broeikasgassen? En wat deed de waterdamp? Daarover gaat het in aflevering 9 van het eerste artikel van de klimaatkroniek [...]

2023-03-21T10:49:21+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Algemene Circulatie Modellen anno 1980

Arrhenius, Svante

John Tyndall was de eerste geleerde die, in 1861, bedacht dat in de lucht een of ander gas het door de aarde uitgestraalde infrarood oppikte en zo de atmosfeer verwarmde. Daarom deed hij proeven. Lees hierover in aflevering 1 het eerste artikel van de klimaatkroniek ‘De aarde als natuurkundig verschijnsel – extreem weer verwacht’ in [...]

2023-03-21T10:18:25+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Arrhenius, Svante

Ander einde van de wereld is mogelijk

‘We hebben vandaag slechts één keuze, die van een radicaal opnieuw uitvinden van de wereld – of anders massaal uitsterven.’ Zo luidt de negende stelling van Srecko Horvat in het artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting (aflevering 10). Het huidige wereldsysteem, gebaseerd op uitputting, uitbuiting en uitbreiding, is duidelijk op weg naar eschatologische [...]

2023-03-20T21:39:39+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ander einde van de wereld is mogelijk

Apocalyps ‘normaliseren’

‘De huidige verwoesting van de wereld wordt mogelijk gemaakt door het proces van de ‘normalisering’ van de hedendaagse barbarij. In plaats van ‘terug te keren naar normaal’ zouden we het ‘normale’ moeten bejegenen als het echte probleem.’ Zo luidt de vijfde stelling van Srecko Horvat in het artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting [...]

2023-03-20T21:21:14+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Apocalyps ‘normaliseren’

Apocalyps als semiotische machine

‘De apocalyps is altijd een semiotische machine. Rampspoed brengt betekenis voort. Betekenis brengt vaak rampspoed voort. Mensen en de planeet zijn zo nauw met elkaar verbonden dat het niet langer mogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de biosfeer en de semiosfeer.’ Zo luidt de derde stelling van Srecko Horvat in het artikel [...]

2023-03-20T20:56:52+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Apocalyps als semiotische machine

Apocalyps als openbaring

‘De apocalyps is een röntgenmachine uit de toekomst. Hij stelt ons in staat om de architectuur van onze wereld bloot te leggen, zowel in de zin van plaats als van tijd.’  Zo luidt de tweede stelling van Srecko Horvat in het artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting (aflevering 3). De ecologische catastrofe onthult [...]

2023-03-20T21:41:21+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Apocalyps als openbaring

Apocalyps

‘Uitsterven is al een feit als we doorgaan met het huidige barbarij. We beleven de ‘naakte apocalyps’ zonder dat er een koninkrijk – het ‘beloofde rijk’ – komt.’ Zo luidt de eerste stelling van Srecko Horvat in het artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting (aflevering 2). Horvat speelt hier met het begrip tijd [...]

2023-03-20T20:47:51+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Apocalyps

Aanzwellende cycli

In het artikel ‘Onze complexe wereld’ in de rubriek Complexiteit constateert Steve Keen dat Lorenz' ontdekking van het 'vlindervleugelslageffect' de natuurwetenschappen sterk heeft beïnvloed, maar de economische wetenschap helemaal niet (aflevering 6). Daarom zagen de economen bijvoorbeeld de crisis van 2007-2008 niet aankomen. Steve Keen maakte de kernverschijnselen die de crisis veroorzaakten wel vooraf zichtbaar [...]

2023-03-20T18:36:50+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Aanzwellende cycli

Alfred Lotka en Edward Lorenz volgens Keen

In het artikel ‘Onze complexe wereld’ in de rubriek Complexiteit behandelt de econoom Steve Keen een blinde vlek in het oog van de gangbare economie. Vrijwel alle economen ter wereld gaan ervan uit dat elk cyclisch proces uiteindelijk naar een rusttoestand tendeert en dat terugkoppelingen de schommelingen mettertijd altijd zullen dempen. Een eeuw geleden al [...]

2023-03-20T18:38:27+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Alfred Lotka en Edward Lorenz volgens Keen

Titel

Ga naar de bovenkant