Uitsterven is ‘supraliminaal’

‘De menselijke soort is in staat de biosfeer te vernietigen en tegelijkertijd niet in staat om alle repercussies van dit vermogen volledig te doorgronden of erop te anticiperen. Uitsterven is supraliminaal omdat het de grenzen van ons bevattingsvermogen te boven gaat, en zelfs van onze verbeelding.’ Zo luidt de zevende stelling van Srecko Horvat in [...]

2024-03-21T13:47:14+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitsterven is ‘supraliminaal’

Unterguggenberger, Michael

De grote depressie van 1929 bracht in het Oostenrijkse stadje Wörgl een revolutionaire ontwikkeling teweeg: de invoering van lokaal, smeltend bonnengeld. Het idee kwam van burgemeester Michael Unterguggenberger die in 1931 verkozen werd. Hij zag dat er van buitenaf geen hulp zou komen en overtuigde de gemeenschap om een experiment aan te gaan, de invoering [...]

2024-03-21T13:54:03+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Unterguggenberger, Michael

Ultra-socialiteit

Qua fenotype zijn we primaten, maar gedragsmatig zijn we meer verwant aan sociale insecten. Onze ultra-socialiteit stelt ons in staat om collectief op veel grotere schaal te opereren dan als individu. Op het niveau van de grootste schaal doet culturele evolutie zich veel sneller voor dan genetische evolutie. In een wereldwijd onderling verbonden beschaving is [...]

2024-03-21T13:51:11+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ultra-socialiteit

Uruguay

Veel gebieden, ook al liggen ze nog zo afgelegen, zijn onderhevig aan de grillen van een of meer van de vijf grote economische krachten van de stad. Dat schept onvolmaakte en zelfs bizarre economieën, onder andere in de vorm van toeleveringsgebieden. Een toeleveringsgebied is voor de stad een bron van grondstoffen of hulpmiddelen. Landen zijn [...]

2024-03-21T13:56:16+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uruguay

Uitvinden

Jane Jacobs gebruikt de uitvinding van de bh als een voorbeeld hoe het ene werk tot ander werk kan leiden. Om de pasvorm van haar jurken te verbeteren begon de naaister Ida Rosenthal te experimenteren met de onderkleding. Het resultaat was de eerste bh. Eerst was het nog slechts een bijproduct, een toevoeging aan het [...]

2024-03-21T13:50:12+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitvinden

Urgendavonnis, de NRC over

Er is bij de kwaliteitskranten recent iets verschoven. Zo bracht de NRC op 19 december 2018 een regelrechte aanval op het kabinetsbeleid betreffende het Urgenda-proces. Anders dan een aanval kun je dit niet noemen. In juni 2015 deed de rechter in deze zaak tegen de staat uitspraak inzake het Nederlandse voornemen zich (misschien) niet te [...]

2019-12-11T12:58:10+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Urgendavonnis, de NRC over

Uitsterven

We maken momenteel de zesde grote periode van massa-extinctie door. De eerste vijf waren het gevolg van meteorieten en grootscheepse klimaatveranderingen als gevolg van de zon. Het zesde uitsterven veroorzaken we zelf. Zie daarover onder andere de cursieve stukje bij aflevering 24, 28, 31, 32 en 33 van het artikel ‘De race van ons leven’ [...]

2024-03-21T13:46:38+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitsterven

Uitputting

Bij de grondstoffenwinning geldt het principe van het 'laag hangend fruit eerst': de makkelijkst winbare en beste grondstoffen worden als eerste gewonnen. Dit is zeker geldig voor olie. Meadows behandelt dit in aflevering 8 en 9 van het artikel ‘De werking van systemen’ in de rubriek Complexiteit. Zie voor oliegrafieken aflevering 3 van het artikel [...]

2024-03-21T13:45:17+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitputting

Uitvinding van de landbouw

Jane Jacobs beschrijft in het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’ in de rubriek Economie in een gedachte-experiment hoe de (ruil)handel kan zijn ontstaan. Daarbij denkt ze na over handelsproducten, handelswegen, betalingen in natura en de daaruit volgende taakverdeling van zadenteelt en veehouderij (respectievelijk veredeling en de domesticatie van wilde dieren). [...]

2019-10-04T22:24:38+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitvinding van de landbouw

Uitvinding van de handel

Jane Jacobs beschrijft in het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’ in de rubriek Economie in een gedachte-experiment hoe de (ruil)handel kan zijn ontstaan. Daarbij denkt ze na over handelsproducten, handelswegen, betalingen in natura en de daaruit volgende taakverdeling van zadenteelt en veehouderij (respectievelijk veredeling en de domesticatie van wilde dieren). [...]

2023-03-16T13:25:56+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Uitvinding van de handel

Titel

Ga naar de bovenkant