Veranderingsstadia

Er zijn zes vaste ‘stadia van verandering’. Lees hierover aflevering 7 en volgende in het artikel ‘Zelf veranderen met klimaatbeterschap’ in de rubriek Ethiek. Veranderaars komen al zoekend stap voor stap een stadium verder. Elke keer is er een voorspelbaar, duidelijk omschreven stadium dat gedurende een bepaalde tijd plaatsvindt en dat een serie taken vergt [...]

2023-03-17T15:12:27+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderingsstadia

Veranderingsprocessen

Volgens Prochaska zijn er bij zelf veranderen negen processen. Lees hierover in het artikel ‘Zelf veranderen met klimaatbeterschap’ in de rubriek Ethiek. Dit is de samenvatting van deze processen: Bewustwording (1): Dit is het wijdst verbreide veranderingsproces dat er is. Freud zei al dat het oogmerk van de psycho-analyse was om ‘het onbewuste bewust te [...]

2023-03-20T15:35:19+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderingsprocessen

Vreemde aantrekker

Zowel theoretische als empirische studies bekrachtigen het idee dat het samenspel van eenvoudige natuurwetten, de chemie en de biologie buitengewoon complex systeemgedrag kan voortbrengen. De 'complexiteitstheorie' projecteert een visie op de natuur die, hoewel in wezen deterministisch, radicaal non-lineair is en vol verrassingen zit. Zie hierover aflevering 10 van het artikel ‘Eindspel: de economie als [...]

2024-03-22T09:03:18+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Vreemde aantrekker

Verhalen, rol van

Het begrijpen van ons ecologisch disfunctioneren begint bij de epistemologie – hoe we weten wat we weten – en met een bijzonder eigenaardig kenmerk van de menselijke cognitie. Basale culturele verhalen en sociale normen kunnen zich weliswaar als werkelijkheid voordoen, toch zijn ze producten van de menselijke geest. Ze zijn letterlijk verzonnen, ook al zien [...]

2024-03-22T08:45:15+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Verhalen, rol van

Verhongering

Daartoe ‘gemachtigd’ door het statuut van Merton uit 1235 grendelden rijke Engelse elites de meenten af en verdrongen boeren stelselmatig van hun land. Dit gebeurde in een eeuwenlange, gewelddadige onteigeningscampagne. Zie hierover aflevering 9 van het artikel ‘Ontgroeien: een theorie van radicale overvloed’ in de rubriek Economie. Het Handvest van het Bos dat het volk [...]

2024-03-22T08:46:35+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Verhongering

Vier processen van de economie van een stad

Steden hebben ieder voor zich tijden om import ter vervangen en perioden om innovatieve export te genereren. Om een significante episode van importvervanging te kunnen doormaken, moet een stad per definitie eerst een kritische, onstabiele massa opbouwen van potentieel vervangbare import. Zie de serie artikelen ‘Waar komt de economische groei vandaan?’ in de rubriek Economie. [...]

2024-03-22T08:55:13+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Vier processen van de economie van een stad

Venetië en Londen in de middeleeuwen

Elke nederzetting die goed wordt in importvervanging wórdt een stad. Zo ook in de Middeleeuwen. In Europa ontstonden steden waar ze er eerst niet waren. Over de rol van kooplieden, de soorten gilden, de opkomst van de ambachten en de rol van steden als Venetië en Londen, leest u in aflevering 1 tot 6 van [...]

2024-03-22T08:36:12+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Venetië en Londen in de middeleeuwen

Volkskrant over klimaat

Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, stapelt in zijn column ‘Wat minder de aarde redden vanuit Den Haag, en wat meer de politiek’ (de Volkskrant van 5 juli 2019) frame op frame. Ik vat het hier samen. Sommer is tevreden dat het kabinet met ouderwetse coalitiepolitiek de scherpe kantjes van de transitie heeft gehaald. [...]

2023-03-22T13:26:09+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Volkskrant over klimaat

Verdisconteren van rente

Dit kader laat zien hoe rente (interest) de korte termijn voorrang geeft. Het wordt uitgebeeld in dit plaatje. 5.1 Wat zou u doen als u de keuze had tussen twee projecten: het aanplanten van een bos dennen of van een bos eiken? De dennen kunnen na tien jaar geoogst worden. De opbrengst per boom is [...]

2019-10-04T22:34:51+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Verdisconteren van rente

Vertakking

Bifurcaties zijn ontwikkelingen, waarbij er geen weg terug is. Ze worden ook wel discontinuïteiten genoemd. Het komt aan de orde in aflevering 6 (‘Welke weg moeten we inslaan?’) in de Inleiding bij 4eco. Een voorbeeld van zo’n nieuwe weg die een systeem inslaat, waarbij een nieuw terrein betreden wordt, was de ‘uitvinding’ van de landbouw. [...]

2019-10-02T11:39:55+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Vertakking
Ga naar de bovenkant