Wat het milieu is komt in de serie artikelen ‘Wat is ecologie?’ niet zo expliciet naar voren, maar alles wat daar beschreven wordt tezamen vormt het milieu.

Wikipedia omschrijft het milieu (omgeving) als het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving, het natuurlijke milieu. De relaties tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en hun omgeving is het centrale thema van de ecologie. Zie ook draagkracht van het milieu en milieuverontreiniging.

Dan is er nog de onzichtbare hand van Beëlzebub: hoe zuiniger en efficiënter we op individueel niveau met materie en energie omgaan, hoe groter onze milieu-impact als soort – dat is het idee van een onzichtbare hand van Beëlzebub, zoals het beschreven wordt als slot van het artikel ‘Ontkoppeling ontrafeld’ in de rubriek Economie, waarbij absolute ontkoppeling vereist is, willen we het milieu ‘redden’. Dat is bijna onbegonnen werk en daarover gaat het bij de campagne een beter milieu begint bij jezelf en bij de worsteling van Paul Kingsnorth in zijn Dark Mountain Project.