Het verschil tussen ontwrichting en ineenstorting wordt beschreven door Thomas Homer-Dixon in aflevering 1 van het artikel ‘De kwetsbaarheid van netwerken’ in de rubriek Ontwrichting. In aflevering 2-3 behandelt hij de twee kenmerken verbondenheid en snelheid bij netwerken. De hele rubriek Ontwrichting handelt natuurlijk over de verschillende manieren waarop ontwrichting en ineenstorting dreigt. Srecko Horvat geeft met zijn artikel ‘Na de apocalyps’ in de rubriek Ontwrichting feitelijk de inleiding tot het begrip ‘ontwrichting’ van deze rubriek. Natuurlijk lopen ook de betogen in tal van artikelen in andere rubrieken uit op ontwrichting, bijvoorbeeld die van Nate Hagens, William Rees en Steve Keen. Specifiek de klimaatontwrichting is het onderwerp van de zeven onderdelen van de serie ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’. Zie daarover klimaatontwrichting. Zie ook kantelpunt, uitsterven, Seneca-effect, marktfalen, Tainter en Glubb.