De kwestie waar de wereld vandaag voor staat is niet: ‘Hoe kan het kapitalistisch systeem hervormd worden zodat het zijn vermogen terugkrijgt om effectief eindeloze kapitaalaccumulatie na te jagen?’ Dat gaat niet lukken. De kwestie is geworden: ‘Wat zal dit systeem vervangen?’ En dat is zowel een vraagstuk voor de 1% rijksten als voor de overige 99%. Dat is de conclusie van Wallerstein in aflevering 37 van het artikel ‘Wereld-systeem in crisis’ in de rubriek Ontwrichting. In aflevering 38 beschrijft hij kort hoe dat kan uitpakken met de vier kampen die hij tegenover elkaar ziet staan. Harvey heeft een veel sterker geloof in het kapitalisme, maar ziet toch twee contradicties die het fataal kunnen worden. Zie voor de systeembenadering ook noodmaatregelen.